Émissions de sensibilisation

 • FANDAHARANA FAMPAHAFANTARANA MOMBA NY FIZAKA-MANANA ARA-INDOSTRIA
 • Fandaharana Fivohy RNM 27/07/2013 (ampahany voalohany)
 • Fandaharana Fivohy RNM 27/07/2013 (ampahany faharoa)
 • Ny fiarovana ny fahazoan-java-maniry vaovao
 • Fanentanana sy fampiroboroboana ny fizaka-manana ara-indostria

 

 • Ny fiarovana ny marika any ivelany
 • Ireo famantarana tsy azo arovana ho marika
 • Ny toeran'ny marika eo amin'ny olona
 • Ny hosoka
 • Ny 26 Aprily

 

 

 • Ny OMAPI sy ny fitsaràna
 • Ny atao hoe G.O.P.I
 • Ny fiarovana ny marika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena
 • Ny tsara ho fantatra momba ireo manodidina ny OMAPI
 • Ny fizaka-manana ara-indostria sy ny fampandrosoana

 

 

 • Ny sary sy ny modely ara-indostria
 • Ny fanamarinan-ko mpamorona
 • Ny anaram-barotra
 • Ny marika
 • Ny andraikitry ny OMAPI sy ny OMDA
 • Ny OMAPI sy ny OMDA
 • Ny fizaka-manana ara-indostria

PROMOUVOIR LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION

Daniel's Pictures 2023

MK

NC

BR

DM